Florjanovo 2012                         05.05.2012 Stane Plut

 

Letošnje, sicer tradicionalno praznovanje zavetnika gasilcev sv. Florjana je potekalo po ustaljenem redu. Zbralo se je nekaj čez 90 uniformiranih gasilcev, ki so odšli v povorki k sv. maši v cerkev sv. Florjana na Krvavčjem Vrhu, ki je med podružničnimi cerkvami edina v semiški fari posvečena ravno sv. Florjanu.

O tem, da je prireditev res tradicionalna govorijo zapisi v kroniki gasilskega društva Krvavčji Vrh. Tako se omenja florjansko mašo že leto po ustanovitvi društva (zapisnik občnega zbora za leto1931). Ta navada je glede na zapise kot kaže obstajala v večjem ali manjšem obsegu vse do druge svetovne vojne. Po vojni je nadaljevanje florjanovega omenjeno v zapisniku občnega zbora za leto 1951. Do leta 1992 je šlo za praznovanje v manjšem obsegu, tega leta pa so šli gasilci zopet organizirano v uniformah v domačo cerkev. Od leta 2001 PGD Krvavčji Vrh vabi na prireditev vsa gasilska društva iz  GZ Semič in sosednja društva iz GZ Metlike, od katerih se redno udeležujejo tega obreda gasilci iz Dragomlje vasi in Lokvice. 

Sicer pa bo letošnje Florjanovo ostalo v spominu po tem, da so gasilski tovariši sosednjega društva Črešnjevec, le slab kilometer od Krvavčjega Vrha prestavili za teden dni svojo prireditev in izvedli na isti dan tekmovanje za pokal sv. Florjana z vrtno veselico. Gre za nazoren primer "dobre prakse", oziroma primer kako se ne bi smelo delati. Kdo je kriv, da je do tega prišlo je pravzaprav vseeno, dejstvo pa je, da takšna organiziranost ne more biti ravno v ponos tako dobro organizirani organizaciji kot je gasilska. Ob tem niso negodovali samo Krvoščani, ampak  so se temu čudili tudi gasilci nekaterih drugih društev. Kakorkoli že tako krvoška kot črešnjevska prireditev sta »pod streho«, seveda z manjšim materialnim učinkom in grenkim priokusom o sodelovanju in tovarištvu med gasilci.

Najpomebneje pri vsem tem pa je to, da so gasilci tako semiške kot metliške GZ  s svojo udeležbo izkazali pripadnost tradicionalni prireditvi na Krvavčjem Vrhu.

Istočasno sta potekali v GZ Semič dve prireditvi

 

 

 

Tekmovanje za pokal sv. Florjana na Cerovcu in tradicionalna počastitev zavetnika gasilcev sv. Florjana na Krvavčjem Vrhu.

 

Zbor

 

Povorka na poti v cerkev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisotne gasilce je pozdravila tudi županja Polona Kambič

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
na vrh