Florjanovo na Krvavčjem Vrhu

 
Zgodba o sv. Florjanu Florjanovo 2015
Florjanovo nekoč Florjanovo 2016
Florjanovo 2008 Florjanovo 2017
Florjanovo 2009 Florjanovo 2018
Florjanovo 2010 Florjanovo 2019
Florjanovo 2011  
Florjanovo 2012  
Florjanovo 2013  
Florjanovo 2014  

 

Florjanovo je najstarejša prireditev v vasi, ki jo organizirajo gasilci. Že v prvih letih delovanja društva so gasilci organizirano odkorakali v cerkev k sv. Florjanu. Zanimiva je okrožnica Gasilske zajednice Dravske banovine iz leta 1939, ki na treh natipkanih straneh opozarja gasilce, kako naj se pripravijo na Florjanovo, predvsem pa v okrožnici prebujajo narodno zavest, kar je razumljivo za takratne razmere. Po povojni prekinitvi so Florjanovo gasilci na Krvavčjem Vrhu obudili zopet leta 1992. Najprej so povabili k sodelovanju gasilce s Črešnjevca in Gradnika, od leta 2001 pa vsa gasilska društva iz  GZ Semič in sosednja društva iz GZ Metlike. Tako se ta dan zbere na Krvavčjem Vrhu okrog sto gasilcev, ki počastijo zavetnika gasilcev sv. Florjana v domači cerkvi.

 

 

 

 

 

 
na vrh