Vaški odbor
zapisnik 1.seje pripravljalnega odbora zapisnik 2.seje pripravljalnega odbora zapisnik iz zbora občanov zapisnik 1.seje vaškega odbora
zapisnik VO 06.02.2013      

 
Vaški odbor, ki bo koordiniral dela v vasi v obdobju 2011 do 2015

Franci Požek - predsednik

Roman Fink

Tomaž Požek

Jože Plut

Toni Ogulin

Martin Golobič

Tine Kofalt

Marjan Pašič

Marko Plut

Mitja Nemanič

 

 

 

Obdobje do 4.marca 2011

Razdelitev nalog članom vaškega odbora.

  • Stane Plut vodi in zastopa Vaški odbor
  • Martin Golobič prevzame vodenje blagajne
  • Tomaž Požek sodeluje pri vseh projektih kot svetovalec za gradnje, pripravi ocene stroškov itd.
  • Jože Plut in Anton Golobič bosta sodelovala v pokopališkem odboru za vas Krvavčji Vrh in vodila zunanjo ureditev pokopališča in izgradnjo pokopališke poti pri čemer jima pomaga tudi Roman Fink
  • Roman Fink in Toni Ogulin sta zadolžena za urejanje vaških potov in zemljišča »Konjski dol«.

 

Iniciativni odbor za formiranje vaškega odbora na eni izmed prvih sej pri Želkočih
 

 

Občnega zbora se je udeležil župan Ivan Bukovec, svetnik Jože Malnarič in svetnica občinskega sveta Anica Jakša
Na občnem zboru krajanov Krvavčjega Vrha je bilo zastopanih večina gospodinjstev v vasi.
na vrh