Trasa hitre ceste Maline - Črnomelj in Metlika         vir podatkov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Javne razgrnitve in seznanitve)
 

Za  tiste, ki niste bili prisotni na razgrnitvi osnutka državnega  prostorskega načrta za državno cesto od priključka Maline do mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug si lahko spodaj ogledate načrt umestitve in video pregleda umestitve bodoče hitre ceste v Beli krajini. Za enkrat je ta cesta za Belokranjce najbrž le pobožna želja pa dajmo vsaj uživat v tem kar so nam pripravili.

Osnutek državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Maline do mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug - povzetek za javnost.

Maline - Črnomelj jug
Maline - Metlika mejni prehod