Gradnja podporne škarpe na severnem delu pokopališča od 9. do 13. oktobra 2008


 

Dotrajano pokopališko škarpo na severni strani drži ponekod skupaj le še bršljan. Pred njeno obnovo smo se odločili, da bomo pod njo postavili podporno škarpo, ki bi preprečevala morebiten zdrs zemlje in hkrati tudi zaključila rob načrtovane pokopališke poti. Tako je izgledal teren pred začetkom del, ki smo jih organizirali skupaj s pokopališkim odborom.
Vsak začetek je težak, najbolj pa je bil v skrbeh seveda predsednik pokopališkega odbora Anton Golobič.

 

Gorejni Tone iz Cerovca in Škalov Tone si ogledujeta zakaj gre kopanje tako težko. Kasneje smo ugotovili, da je bila na tem mestu včasih Latinova apnenca in je bila zato ilovica na tem mestu še posebej čvrsta.

 

Potrebno je bilo izdelati spodoben temelj, da bo škarpa držala.

 

Pri delu so sodelovali tudi lastniki grobov iz Cerovca, Hriba in Črešnjevca

 

Sobota popoldan. Škarpa se je že lepo dvignila in lepo napreduje po dolžini. Da bi delo teklo čim hitreje je mojstrom pomagalo kar lepo število vaščanov.

 

Kateri bo pravi? Kamen na kamen palača - v našem primeru pa škarpa.
na vrh