Gradnja kanalizacije, rekonstrukcija ceste, gradnja pločnika ter javne razsvetljave na Krvavčjem Vrhu v letu 2010

 

Otvoritev 29.10.2010
Čeravno so dela kar hitro potekala smo vaščani Krvavčjega Vrha že težko pričakovali otvoritev novih pridobitev. To se je zgodilo v petek 29. oktobra 2010 na lep jesenski dan. Zbrali so se vsi vaščani, občani sosednjih krajev in kar lepo število gostov. Trak je ob pomoči župana Ivana Bukovca  novoizvoljene semiške županje Polone Kambič prerezala 97 letna najstarejša vaščanka Angela Ogulin.
 
Foto utrinki iz otvoritve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Delo teče

Fina priprava pločnika pred asfaltiranjem

 

Od cerkve do Šopčiča je pločnik gotov in cesta pripravljena za asfaltno prevleko

 

Pot v dolanjski kraj je utrjena in pripravljena za asfaltiranje

 

Po zadnjem dežju je začela rasti tudi kapelica

 

 

 

Vaški odbor pri delu

Neke stvari je treba rešiti za mizo

 

 

 

Neke stvari pa tudi z ogledom gradbišča. Da ne bi pozabili, tu so vodovodni ventili

 

Tudi sami znamo kaj postoriti. Pri cerkvi bo voda in lijak, na "malem" vhodu pa novi tlakovci.

Dela se nadaljujejo   
 

 

Še zadnji robniki, če jih ne bo treba spet prestavljati....

 

Priprava za asfaltiranje

 

 

Enkrat bo šlo s ceste stran tudi blato

 

Vsega tudi stroj ne more narediti

 

Luči stojijo

 

Počasi bo vas dobila svojo novo podobo

 

 

Priprava vozišča za fini sloj asfalta

 

Sedaj, ko so jarki zasuti in pokriti z asfaltom vse skupaj že malo bolje zgleda

 

Priprava

 

Pa smo že na polovici

 

Bo ali ne bo, to je zdaj vprašanje

 

Tudi sami vaščani so poprijeli za delo - urejanje vhoda na pokopališče in vodovodnega priključka

 

Ko bo vse pospravljeno bo veliko lepše kot sedaj

 

 
 

Čistilna naprava je nared, rastlinje je zasajeno

 

Urejena okolica čistilne naprave daje upanje, da se bo dalo v okolici zasaditi tudi kakšno drevo

 

Delavci sadijo zadnje rastline

 

Jaški meteorne kanalizacije

 

Tam kjer so hišni priključki speljani v jaške na glavni cesti jih je potrebno narediti pred asfaltiranjem

 

Ob cesti je bila včasih zelenica

 

Zaradi pločnika je potrebno cesto razširit

 

Cesta je neprevozna

 

Le kaj bo iz tega?

 

Tam kjer je bila cesta so samo še jaški

 

Če bo dež imamo streho

 

Znak, ki ga mnogi niso spoznali v avtošoli

 

Bo kdaj to zasuto?

 

Ličetovo dvorišče ni dvorišče, ampak delovišče

 

Temelji rogančkove škarpe

 

To bo nekoč hišni priključek

 

Črpališče

 

 

 

Griva je hudirjevo visoka

 

Zidanje ličetove škarpe

 

Kar dobro zgleda

 

Katera vas premore kar štiri semaforje?

 

Pri vaškem vodnjaku

 

Krvoški kamen je trd

 

Nasuti prekati biološke čistilne naprave

 

 

 

Kako napreduje delo?

 

Posvet

 

Če je cesta zaprta je zaprta

 

Prispevek radia Krka  23.08.2010

Pol ceste je šlo...

 

Delavci sproti odstranjujejo ovire z ceste a brez zastojev žal ne gre.

 

Prvi semafor na Krvavčjem Vrhu. Krvoščani upajo, da bo kmalu odrabil. Glede na roke zaključka projekta bi se moralo, če ne prej, to zgoditi pred koncem septembra.

 

Nekaj časa ni bilo opaziti kakšnih vidnejših premikov pri izgradnji kanalizacijskega sistema. Razlog je bil seveda preprost, dela so tekla po vasi, tako da ni bilo večjih posegov ob glavni cesti Semič - Metlika. Seveda pa so dela potekala in posledice ovir so občutili predvsem vaščani. Sedaj pa so se dela preselila neposredno na samo cesto po kateri bo tekel del kanalizacijskega sistema. Začela pa se bodo tudi dela na projektu izgradnje pločnika in javne razsvetljave. Tako so se pojavile ovire zaradi del na sami cesti, ki jih občutijo vsi udeleženci v prometu. Človek bi pričakoval, da bodo vsi udeleženci v prometu spoštovali prometno signalizacijo in strpno vozili zaradi nastalih razmer pa ni vedno in pri vseh tako. Po začetni prometni zmedi so se s  polovično zaporo ceste, prepovedjo prometa tovornih vozil in postavitvijo semaforjev stvari uredile. 

 

 

Razkopane vaške poti bodo še nekaj časa razkopane.

 

Ponekod poti niso prevozne niti s traktorjem, a vaščani so pripravljeni zaradi novih pridobitev marsikaj potrpeti

 

Rezervoarji za črpališča

 

Takole počasi prihajamo do ceste

 

 

Novinarska konferenca župana Ivana Bukovca na Krvavčjem Vrhu 01.06.2010
Danes je bila v gailskem domu na Krvavčjem Vrhu novinarska konferenca z naslednjim dnevnim redom:

1.    Evropski projekti Občine Semič:

2.    Pomoč mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega problema.

3.    Reševanje romskega naselja Belečnik v sodelovanju z Občino Črnomelj.

4.    Razno.

Kar lep del časa pa je bil namenjen investicijam na Krvavčjem Vrhu:

  •  Izgradnji kanalizacije in čistilne naprave

  •  Rekonstrukciji lokalne ceste in javne poti s pločnikom in javno razsvetljavo

  •  Igrišču Krvavčji Vrh.

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh

Občina Semič je, s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. 4300-88/2009/340, z dne 19.04.2010 za investicijsko operacijo »Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh«, pridobila sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, na podlagi izvedenega postopka Tretjega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega progama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Občina Semič in prebivalci naselja Krvavčji Vrh, bodo z izgradnjo kanalizacije in čistine naprave pridobili enega pogojev za bivanje v odročnem delu občine, izboljšalo se bo trenutno stanje infrastrukture v naselju ter s tem pozitivno vplivalo na izgled, ekologijo in poseljenost naselja Krvavčji Vrh. Ta pridobitev je namenjena 82. prebivalcem tega dela občine.

Celotna investicijska operacija je ocenjena na 294,118,47 EUR z DDV in zajema dela, povezana z gradnjo, investicijsko in projektno dokumentacijo, nadzorom gradnje in informiranjem javnosti.

Glede na odobrena sredstva in dinamiko možnega koriščenja le-teh, nameravamo dela zaključiti najkasneje do konca septembra 2010. V kratkem bo podpisana pogodba z izvajalcem del. Izvajalec bo z deli pričel takoj po podpisu pogodbe in jih zaključil do konca septembra 2010.

REKONSTRUKCIJA KATEGORIZIRANE LOKALNE CESTE LC 255011 ODSEK METLIKA – KRVAVČJI VRH IN KATEGORIZIRANE JAVNE POTI JP 870401 ODSEK KRVAVČJI VRH 1 S PLOČNIKOM IN JAVNO RAZSVETLJAVO KRVAVČJI VRH

Občina Semič je, s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. 4300-88/2009/339, z dne 19.04.2010 za investicijsko operacijo »Rekonstrukcija kategorizirane lokalne ceste LC 255011 odsek Metlika – Krvavčji Vrh in kategorizirane javne poti JP 870401 odsek Krvavčji Vrh 1 s pločnikom in javno razsvetljavo Krvavčji Vrh«, pridobila sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, na podlagi izvedenega postopka Tretjega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega progama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Občina Semič in prebivalci naselja Krvavčji Vrh, bodo z rekonstrukcijo lokalne ceste in javne poti s pločnikom in javno razsvetljavo pridobili enega pogojev za bivanje v odročnem delu občine, izboljšalo se bo trenutno stanje infrastrukture v naselju, s tem pa bomo rešili problem dostopa po slovenskem ozemlju do bivališč, s ciljem ohranjanja poseljenosti območja ob meji – naselja Krvavčji Vrh. Pridobitev je namenjena 82. prebivalcem tega dela občine.

Celotna investicijska operacija je ocenjena na 357.438,22 EUR z DDV in zajema dela, povezana z gradnjo, investicijsko dokumentacijo, nadzorom gradnje in informiranjem javnosti.

V letu 2010 smo pristopili k izdelavi investicijske dokumentacije in izvedli prijavo na javni razpis. Glede na odobrena sredstva in dinamiko možnega koriščenja le-teh, nameravamo dela zaključiti najkasneje do konca septembra 2010.

Skupna vrednost obeh projektov znaša dobrih 651.556 EUR s čemer bo vas urejena z vso komunalno infrastrukturo in bo dobila celostno podobo v letošnjem letu.

Prav tako bo letos zgrajeno širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v Občini Semič, začetek gradnje priključkov pa je predviden v drugi polovici leta. Trenutno potekajo dogovori med zasebnim partnerjem Tritel d.o.o. in potencialnimi operaterji, ki bodo gostovali v omrežju.

Igrišče Krvavčji Vrh

Trenutno tečejo tudi dela na športnem igrišču, ki naj bi bila zaključena do 24.julija 2010, ko se bo na njem odvijala slovesnost ob 80- letnici PGD Krvavčji Vrh.

 

 

 

 

na vrh