Poligon za Fire Combat na Krvavčjem Vrhu 06.05.2019

 

 Na pobudo poveljnika PGD Krvavčji Vrh Tonija Pluta vodstvo društva pripravlja projekt izgradnje stolpa za Fire Combat. Stolp naj bi bil zgrajen v sklopu obstoječega športnega igrišča na Krvavčjem Vrhu. Stal bi izven igrišča, tako da ne bi oviral ostalih športnih dejavnosti na samem igrišču. V ta namen bi bilo potrebno nekoliko podaljšati asfaltno površino in preurediti samo okolico. Šlo bi za prvi tovrstni objekt v Beli krajini, kjer je kar nekaj zanimanja za tovrstna tekmovanja, ki privlačijo gasilsko mladino. Trenutno smo v fazi pridobivanja predračunov za različne izvedbe stolpa, potem pa sledi odločitev o sami gradnji. Za naše članstvo je to dokaj neznana zadeva, zato smo si takšen stolp lesene izvedbe ogledali v Šalki vasi in obiskali PGD Žužemberk, da smo vsaj približno dobili predstavo za kaj gre.

  Ogled stolpa za Fire Combat v Šalki vasi 21.januarja 2019

                                                  Za ogled fotografij klikni na zgornjo fotografijo.

na vrh